ATVIN TUYỂN DỤNG

Hãy tham gia vào đội ngũ tài năng của Atvin ngay nào – Success Together!

ATVIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

Thành công của Atvin luôn gắn kết cùng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Position Amount Work Experiences Area Deadline
Nhân viên kinh doanh 08 không yc Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh 31/08/2023
Kĩ thuật lắp đặt cơ khí 10 không yc Hà Nội 31/08/2023
Kỹ sư kinh doanh 02 1 năm Hà Nội 31/08/2023
Kĩ thuật điện 10 không yc Hà Nội 31/08/2023

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ATVIN

Với những hoạt động Team Building, ngoại khóa, du lịch…mỗi nhân viên càng hiểu và gắn kết nhau hơn. Đó là thời gian quý báu, để mỗi nhân viên cũng cảm nhận giá trị và niềm vui khi được trở thành thành viên của đại gia đình Atvin.