ATVIN TUYỂN DỤNG

Hãy tham gia vào đội ngũ tài năng của Atvin ngay nào – Success Together!

ATVIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

Thành công của Atvin luôn gắn kết cùng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Position Amount Work Experiences Area Deadline
Nhân viên kinh doanh 25 không yc Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh 30/05/2022
Nhân viên Kĩ thuật lắp đặt 20 không yc Hà Nội 30/05/2022
Nhân viên Kĩ thuật dịch vụ 10 không yc Hà Nội 30/05/2022
Nhân viên Tuyển dụng 1 không yc Hà Nội 30/05/2022
Nhân viên Truyền thông nội bộ 1 >06 tháng Hà Nội 30/05/2022
Nhân viên marketing 2 >02 năm Hà Nội 30/05/2022
Nhân viên content marketing 1 >06 tháng Hà Nội 30/05/2022

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ATVIN

Với những hoạt động Team Building, ngoại khóa, du lịch…mỗi nhân viên càng hiểu và gắn kết nhau hơn. Đó là thời gian quý báu, để mỗi nhân viên cũng cảm nhận giá trị và niềm vui khi được trở thành thành viên của đại gia đình Atvin.