19/01/2021

RAY DẪN HƯỚNG

Ray dẫn hướng thang máy có vai trò định hướng chuyển động của cabin và đối trọng. Ray dẫn hướng đảm bảo cho cabin và đối trọng luôn nằm...

Khám phá thêm